ISO-certificering

Certifierat kvalitetshanteringssystem enligt ISO 9001:2015

För oss är inte bara kvaliteten på vårt sortiment av största viktig. Vi försöker även att ständigt förbättra kvaliteten på hela organisationen. För att ständigt förbättra oss och göra det transparant för våra kunder och potentiella kunder, testar vi årligen vårt kvalitetshanteringssystem enligt kriterierna i ISO 9001:2015.

Fördelar

  • Oberoende, årliga inspektioner

  • Öppenhet och objektivitet

  • Garanterad kvalitetsnivå

Om ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 är den mest använda kvalitetshanteringsstandarden i världen och är erkänd i mer än 100 länder. Denna standard bestämmer kraven för kvalitetshanteringssystem och är oberoende av vilken typ av företag eller bransch man verkar i. Standarden bestämmer de internationella krav som en organisation måste hålla sig till för att säkerställa att kunderna får den kvalitet de förväntar sig.

ISO 9001 utgör en ram för hela kvalitetshanteringssystemet och utgör grunden för ett heltäckande kvalitetshanteringssystem. Om ett företag har visat att det uppfyller alla krav för detta system, är det ett oberoende certifieringsorgan som utfärdar ett ISO-9001-certifikat.

Certifieringen gäller de processer som en produkt eller tjänst skapas med och gäller inte för själva produkten eller tjänsten. Certifikatet kommer att vara giltigt under en viss tid och kan endast förlängas vid regelbunden granskning av ett oberoende certifieringsorgan.

> Se vårt nuvarande certifikat