Har ni telefon? / Var hittar jag telefonnummer? / Kan man ringa er?